סילבוס בספרות - המורה: חגי ניקריטין

שיעורי ספרות כיתה ט' – תשע"ו
המורה: חגי ניקריטין
054-7657726
haginikritin@gmail.com
השנה נתחיל ללמוד את החומר לבחינת הבגרות בספרות שתתקיים בכיתה יא'!!
המטרות שלנו:
 • לנסות ולהאהיב את מקצוע הספרות על תלמידנו
 • לפתוח את החשיבה ולראות צורות התבוננות שונות על העולם
 • להכיר מושגים מרכזיים בספרות, כגון: ארמז, גיבור, סיפור קצר וכדומה
 • לבחון את "מעגל השנה" ואירועים יומיומיים דרך עיני היוצר
 
חומר הלימודים:
 • הנובלה: "תהילה"/ ש"י עגנון
ציוד נדרש:
הנובלה: "תהילה"/ ש"י עגנון
קלסר עם דפים וניילוניות
מבחנים:
 יתקיימו 4 מבחנים במהלך השנה בתוכם מבחן מסכם עם שאלות מבחינות הבגרות
 
מטלות נוספות:   
ללא
 
הרכב הציון:
60% מבחנים
20% מטלות קריאה ושיעורי בית
20% השתתפות בכיתה והתנהגות
 
ב ה צ ל ח ה !
 
 
שיעורי ספרות כיתה י' – תשע"ו
המורה: חגי ניקריטין
054-7657726
haginikritin@gmail.com
הציון מהווה 30% מציון הבגרות הסופי!!
המטרות שלנו:
 • לנסות ולהאהיב את מקצוע הספרות על תלמידנו
 • לפתוח את החשיבה ולראות צורות התבוננות שונות על העולם
 • להכיר מושגים מרכזיים בספרות, כגון: ארמז, גיבור, סיפור קצר וכדומה
 • לבחון את "מעגל השנה" ואירועים יומיומיים דרך עיני היוצר
 
חומר הלימודים:
 • שירי האדם ובוראו
 • שירי האדם ומשפחתו
 • מדרש מר עוקבא
 • יומן קריאה
ציוד נדרש:
הספר ליומן הקריאה (כרגע לא ברור איזה ספר מכיוון שמשרד החינוך עובר רפורמה)
קלסר עם דפים וניילוניות
מבחנים:
 יתקיימו 4 מבחנים במהלך השנה בתוכם מבחן מסכם עם שאלות מבחינות הבגרות
 
מטלות נוספות:   
ארבע מטלות הגשה ל"יומן קריאה"
 
הרכב הציון:
50% מבחנים
30% מטלות ושיעורי בית
20% השתתפות בכיתה והתנהגות
 
ב ה צ ל ח ה !

שיעורי ספרות כיתה יא' – תשע"ו
המורה: חגי ניקריטין
054-7657726
haginikritin@gmail.com
השנה ניבחן ביחידה אחת בספרות!!
המטרות שלנו:
 • לנסות ולהאהיב את מקצוע הספרות על תלמידנו
 • לפתוח את החשיבה ולראות צורות התבוננות שונות על העולם
 • להכיר מושגים מרכזיים בספרות, כגון: ארמז, גיבור, סיפור קצר וכדומה
 • לבחון את "מעגל השנה" ואירועים יומיומיים דרך עיני היוצר
 • לקבל ציונים טובים בבגרות
 
חומר הלימודים:
 • השלמות בנוסף לחומר שנלמד בכיתות: ט' ו-י':
 • ח"נ ביאליק, הפיוט, מחזה, הסיפור הקצר, שירי השואה
ציוד נדרש:
קלסר עם דפים וניילוניות
החומר מהשנתיים הקודמות
מבחנים:
 יתקיימו 4 מבחנים במהלך השנה מתוכם בחינה אחת כמתכונת על כלל החומר
בנוסף התלמידים ייבחנו בבחינת בגרות חיצונית של משרד החינוך
 
מטלות נוספות:   
אין
 
הרכב הציון:
60% מבחנים
30% מטלות ושיעורי בית
10% השתתפות בכיתה והתנהגות
 
ב ה צ ל ח ה !
 
ספרי הרב סבתו
ספורי אתגר קרת
יצירות לצפייה באתר
חומרים לבגרות 
 
בית החינוך אמי"ת מודיעין בנים ע"ש סתקר              עמק זבולון 4 מודיעין                   טלפון: 08-6497505                       פקס: 08-9301656