בס"ד                                                                                                                                                                            
תוכנית להוראת משנה – בי"ס אמי"ת מודיעין
 
מייסד השיטה – הרב אליהו דורדק.                                  עורך – אלנתן אליהו.
 
מטרות –
מטרת על – התלמיד יאהב ללמוד משנה ויחווה את חשיבותה לחייו.
מטרות משנה –   התלמיד יחשף להיקף גדול ככל שיותר, בו עוסקת המשנה.
                         התלמיד יחשף לעולמם המוסרי והערכי של התנאים.
                         התלמיד יכיר את פרשני המשנה השונים.

 
 
 
 
החלום הגדול – תלמידי אמי"ת ילמדו את כל סדר מועד במהלך 6 שנות לימודם בבית הספר.
 
הרציונל –
 1. ההנאה שבהיקף – חוויה של התחלה וסיום של יחידת לימוד משמעותית - נותנת מוטיבציה והנאה לתלמיד. תלמיד שלומד כל שנה מסכת אחרת (או חצי מסכת) – לא רואה את הקשר בין הדברים ולא חווה את ההנאה של ההתחלה והסיום. ברגע שתוצב בפניו מטרה גדולה, שיש לה התחלה וסוף, שנמשכת משנה לשנה – הוא יהיה מגויס יותר וייהנה יותר.
 2. סדר מועד הוא הקרוב ביותר לעולם התלמיד והחשוב ביותר כצידה בסיסית לחיים בוגרים (שבת וחגי ישראל). תלמידי השמינית יסיימו את סדר מועד במסיבת הסיום שלהם ויציגו מגוון תוצרים הקשורים ללימוד.
 3. סדר מועד נחשב לסדר קל יחסית ללימוד, ויקל על התלמיד להיכנס לעולם המשנה.
 
 
 
 
שיטת הלימוד –
הלימוד יתבצע באמצעות "משנה סדורה" (עלות משנה סדורה סדר "מועד" – 35 ₪)              
ובנוסף יחזיק כל תלמיד משנה עם פירוש קהתי.
 
רציונל –
 1. נוחות -  משנה סדורה נוחה מאוד ללמידה. המשניות ערוכות בצורה נוחה ללמידה. שמות התנאים והפסוקים מודגשים.
 2. כתיבה – משנה סדורה ערוכה בצורה כזו שיש מקום לכתוב (בקצרה) בצד כל משנה.
יתרונות הכתיבה רבים –
 1. יתרון עיקרי - הכתיבה לאורך השיעור שומרת על ריכוז. (התלמיד חייב לשמור על הקשבה כדי לרשום את הדברים הנכונים במקומות הנכונים ! גורם מדרבן – המבחנים יהיו עם משנה סדורה אישית פתוחה, וכך מי שיטרח לכל אורך השיעורים – ירוויח !
 2. הכתיבה במקום מצומצם מחייבת פיתוח יכולת תמצות ודיוק, וממילא הבנה עמוקה יותר של הנלמד.
 3. הכתיבה הופכת את "תורת ה'" ל"תורתו". התלמיד מרגיש שהמשנה היא "שלו", שהיא פרוייקט שהוא עובד עליו, ומוסיף כל יום לבנה אחרי לבנה. ינתן ציון נוסף על השקעה בכתיבה נאה וסימון בצבעים כדי ליצור חיבור מקסימלי.
 4. הכתיבה תאפשר גם כתיבת כותרות, טבלאות קצרות, או ציורים שימחישו ויעשירו את הלימוד והשינון שיבוא אחר כך. (מניסיון, תלמידים שהחזיקו משנה סדורה מושקעת השתדלו מאוד שהיא לא תאבד להם ושמרו עליה שנים רבות גם אחרי שהסתיימו הלימודים. הדבר גם גרם להם לחזור ללמוד אותה כשהתבגרו).
 1. סיומים - חשוב מאוד להשקיע בסיומים. להביא כיבוד מכובד. להקצות לזה זמן מכובד, ולהראות לתלמידים שגם מסכתות קטנות זוכות ליחס כמו הגדולות. גם כאן, יש להאציל כמה שיותר סמכויות ארגון על התלמידים, כי כך הם יותר מתחברים למושג "סעודת מצווה".
 2. מבדקים - יש לקיים מבדקי ידע לעיתים קרובות על כל הטרחא הכרוכה בכך. המבדקים צריכים להיות קצרים כדי לא להכביד על התלמידים הנבחנים ולא על המורה הבודק.       [ניתן לחבר מבדק זה לשאר מקצועות הקודש ולערוך פעם בשבוע או שבועיים מבדק קצר על כל הנלמד בשבועיים האחרונים].
 3. שבירת שגרה פורמלית – כדי לשמור על יכולת לימוד עצמאית, תינתן משימה, לפחות פעם בשבוע, שבה התלמידים יצטרכו לקחת את המשניות הנוספות שברשותם (קהתי) ולהכין בזוגות קטע קדימה (במטלת כיתה או בשיעורי בית). כך גם ההספק ישמר וגם היכולת לנתח משנה לבד תמשיך להתפתח.
 
העשרת השיעור –
 1. השיעור יפתח או יסתיים בשירים הקשורים למשנה (מאגר של כ10 שירים רק על משנה).
 2. חידונים – יערכו חידונים מקומיים (ברמת הכיתה עם צו'פרים קטנים מדי כמה שבועות), וכלליים (ברמת השכבה או בית הספר בשילוב רמי"ם נוספים, מנהל, ובשילוב הצגות וכו').
 3. חזרות – תלמידים יתוגמלו על חזרות על פרקים שנלמדו באמצעות לוח 101 (מצ"ב נספח 1).
4."שקלא וטריא" -
 1. לימוד משנה בעל פה – להכין להם טקסט חסר בכמה רמות עד שיגיעו לשליטה מלאה.
 2. פרויקט בכל סיום מסכת – בסוף מסכת ידרשו התלמידים להכין יצירה המבטאת את החומר הנלמד. תיתכן יצירת משימת מדיה (מצ"ב נספח 2), או משימה אומנותית המבטאת את הנלמד (פלסטלינה, ציור, עיסת נייר, חימר וכו').
 3. פרויקט "המשנה שלי" [הערכה חלופית] – באמצעות הגרלה, תלמידים ידרשו להוראת משנה אחת מול הכיתה. פירוט – התלמיד יכין את המשנה לבדו, וילמד אותה לפני כל הכיתה. (יתרונות – פיתוח ביטחון עצמי מול קהל, חיבור לחומר הנלמד על ידי הוראה של חבר בכיתה, פיתוח יכולת ארגון והוראה). מצ"ב דוגמא בנספח 3.
 4. הכרת עולם התנאים – משימה חד שנתית במהלכה כל תלמיד יכין מצגת על תנא מסויים (מהתנאים המופיעים בחומר שילמד באותה שנה). מעבר לציון, התלמיד יציג את עבודתו בהרצאה קצרה מול הכיתה.
 5. מסכת אבות – מתוך תפיסה בדבר חשיבותה של מסכת זו, לצד הלימוד השגרתי, יחולקו לתמידים ניבים מתוך מסכת אבות (מצ"ב נספח 4). כל תלמיד או זוג, יבחר ניב שהוא מתחבר אליו ויכין כרזה עם אותו ניב. (יכול להכיל ערב כיתה שלם !). הניבים יתלו בכיתה או במסדרון שסביבה.
 
 
 
 
 
חלוקת המסכתות לכיתות השונות –
בסדר מועד  12 מסכתות [מהגדול והקשה לקטן ולקל], סך הכל 88 פרקים –
שבת (24) , עירובין (10) , פסחים (10) ,  שקלים (8) , יומא (8)  , סוכה (5) , ביצה (5) ,          ראש השנה (4) , תענית (4) , מגילה (4) , מועד קטן (3) , חגיגה (3)
.
 הכיתה              חומר הלימוד     סה"כ פרקים לשנה
שנה א פסחים [10] (מבחן בפורים)     +      תענית [4] 14
שנה ב סוכה [5]      +      שקלים [8]  (מבחן סוף שנה) 13
שנה ג יומא [8] (מבחן בפורים)     +      ביצה [5] 13
שנה ד שבת [24] (מבחן בסוף שנה) 24
שנה ה עירובין [10]  (מבחן בפורים)    +      מועד קטן [3] 13
שנה ו ראש השנה [4]   +   מגילה [4]   +   חגיגה [3] (תוכנית סיום מיוחדת שיערכו תלמידי י"ב) 11
 
                                                                       
התוכנית בפועל באמי"ת מודיעין –
               חומר הלימוד     סה"כ פרקים לשנה
שנה א (תשעד) פסחים [10], תענית [4] 14
שנה ב סיום תענית. סוכה [5], שקלים [ 8], 13
שנה ג    
שנה ד    
שנה ה    
שנה ו    
 
 
פרויקט "ממשנה להלכה"
תלמידי שכבת י"א
שלום רב !
בכיתה י"א אנו נבחנים על חצי יחידה במשנה והחצי השני תהיה בכיתה י"ב.
חצי יחידה זו בנויה משני חלקים:
 1. מבחן על כל מסכת יומא ללא חומר עזר  מיד לאחר פורים (משנה סגורה)
 2. פרויקט "עשה לך רב" -  כתיבת מאמר הלכתי לאורך המקורות.
פירוט :
שלב א'
 • כל זוג תלמידים בוחרים נושא מתוך רשימת הנושאים דלהלן. יש להירשם אצל הרב אלנתן לאחר בחירת הנושא עד לתאריך ד חשוון 18/10. לכל נושא יכולים להירשם רק זוג תלמידים אחד. כל הקודם זוכה.
שלב ב'
 • כל זוג תלמידים יבחר רב מתוך הרשימה שלפניכם. עליכם להיפגש עם הרב שינחה אתכם בכל מהלך העבודה. עליהם להיפגש עמו לפחות שלוש פעמים: א. לדון בנושא ולמצוא מקורות לעבודה. ב. בשלבי לימוד הסוגיה ובשלבי כתיבת העבודה. ג. בשלב סיכום העבודה למשוב ולבדיקת העבודה.
 
שלב ג'- כתיבת המאמר
© הנושאים מאד רחבים ובכל מאמר יש לפתוח ולהרחיב בטעמים ובמקורות מהתורה שבכתב, דרך המשניות השונות הקשורות לנושא, דיוני הראשונים והאחרונים - ועד ימינו.
יש לכתוב חמישה שלבים בעבודה זו :
 1. ניתוח השאלה וביאור המקורות במשנה שקשורים לסוגיה זו
 2. להביא את דברי הגמרא על סוגיות אלו.
 3. להביא את מחלוקות הראשונים ופסיקת השולחן ערוך והרמ"א
 4. הרחבות ופסיקה מעשית לימינו
 5. סיכום העבודה ותיאור שלבי העבודה  עם הרב שבחרת
© היקף העבודה: בין 3-5 דפים מודפסים (עליכם להקליד את כל העבודה ואין לגזור ולהדביק מהאינטרנט). גופן 12 כתב -דוד. כותרות מודגשות
© מועד הגשת העבודה: יש להגיש את העבודה לאחר חופשת חנוכה עד צום עשרה בטבת.
העבודה תיבדק ע"י הרב המנחה וע"י צוות רמי"ם מבית הספר.
בהצלחה
הרב אלנתן אליהו        הרב ליאור ציקוטאי
 
 
שמות רבנים במודיעין: (במידה ויש לך רב אחר ניתן לתאם ולקבל אישור).
 
הרב ציקוטאי יעקב- רב העיר 0524459760
הרב שלמה סובול- בוכמן
הרב אלעזר בן שלמה- ראש הגרעין התורני- גבעה סי
הרב חיים נבון- שמשוני- 0545836767
הרב טל מרום- שמשוני-0508536083
הרב ידידיה כהנא-שמשוני- 0547828964
הרב אלי רייף- אבני חן 0526999212
הרב ליעד אוריין- גבעה סי-  
הרב איתיאל חלמי- בוכמן 0528109719
הרב גיא כהן-גבעה סי- 0507463833
הרב גדעון וייצמן- רב ביהכנס מרכז מודיעין
הרב זלמן סלמנדר- 0586336040
הרב הורדן מאיר- הרב הראשי של שוודיה, מתגורר בגבעה סי.- 0546500776
הרב אופיר בן סעדון-
 
 
נושאים לבחירה :
פסחים -
 1. בדיקת חמץ- אדם  שנוסע למלון ויוצא מביתו יום או יומיים לפני זמן בדיקת חמץ.
 2. ערב פסח שחל בשבת - כיצד יש לנהוג בימינו
 3. ליל הסדר - שיעור ארבע כוסות וחובת ההסיבה
 4. אכילת מצות - מקור המצווה, כמות ושיעור הכזית
יומא -
 1. מקור וביאור חמשת האיסורים ביום כיפור. תוך התייחסות ליוצאים מהכלל
 2. אכילה בשיעורים לחולים ודיני מעוברת מניקות ויולדות
סוכה -
 1. הולכי דרכים בחג האם חייבים בסוכה
 2. אם פותח שתי דלתות ברכב ופורס סכך מעליהם- האם זוהי סוכה כשרה? דיני דופן עמוקה ומעמיד לסכך מדבר המקבל טומאה.
 3. האם סוכה שהדפנות מבד כשרה למצוות סוכה ודיני סכך לנצח (להתייחס לדיני דפנות ולדיני סכך)
 4. דיני כשרות ארבעת המינים
 5. מי שיבשו עליו או נפרצו עליו במהלך ימי חוה"מ – האם יכול ליטול ולברך?
 6. האם אישה רשאית ליטול ולברך על ארבעת המינים?
 
 
ביצה -
 1. מהם ההבדלים בין שבת ליו"ט? (מגילה א ה). יש להתייחס להיתר אוכל נפש ביו"ט ועד כמה?
 2. חגז- דין גרמא בכיבוי אש
 
ראש השנה -
 1. חישוב זמני השנה למה וכיצד חז"ל סידרו את ראשי החדשים?- בהנחיית הרב יעקב  ציקוטאי
 2. דיני תקיעת שופר וכיצד הגיעו ל30 קולות ואחכ ל- 100 קולות ודף הנחיות לתוקע
 3. תקנות בסדר מועד של רבן יוחנן בן זכאי
 4. ביטול מצוות עשה מחשש לאיסור דרבנן (שופר, ארבעת המינים, ברית מילה)
 5. היוצאים להציל- חוזרים לביתם?
 
תענית -
 1. דיני הזכרת ושאלת גשמים וברכת הטל ומה דינו של מי שטעה בתפילה
 2. דיני ימי בין המצריים ושבוע שחל בו תשעה באב
 
מגילה -
 1. מצוות יום הפורים
 2. קריאת מגילה ע"י נשים
 3. מצוות זכור בימינו.
 4. שימושי חול בבית כנסת שנמכר.
 
מועד קטן -
 1. עבודה בימי חול המועד
 2. גילוח בימי חול המועד
 
בהצלחה !!
שירי משנה של בי"ס אמי"ת מודיעין  מאת הרב אלנתן
 
בית החינוך אמי"ת מודיעין בנים ע"ש סתקר              עמק זבולון 4 מודיעין                   טלפון: 08-6497505                       פקס: 08-9301656