מערכת שעות לכתה ז'1    אלעד בן גיגי

מערכת שעות לכתה ז'2      צחי גרין

מערכת שעות לכתה ז'3    רעות חלפון

מערכת שעות לכתה ח'1      חגי ניקריטין

מערכת שעות לכתה ח'2      אפרים אורן

מערכת שעות לכתה י"א 2     ליאור צי'קוטאי

מערכת שעות לכתה ח'3     אלנתן אליהו

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
1 גמרא אנגלית חינוך גופני מתמטיקה אנגלית  
2 מתמטיקה אנגלית חינוך גופני מתמטיקה אנגלית  
3 לשון גמרא מדעים אמנויות ספרות  
4 לשון לשון מדעים אמנויות על כתפי ענקי  
5 גמרא היסטוריה נביא משנה ספרות  
6 אנגלית היסטוריה מתמטיקה משנה נביא  
7 תורה עמ"ט/פרטני מתמטיקה מדעים חינוך  
8 תורה עמ"ט/פרטני גמרא מדעים חינוך  
9 עמ"ט עמ"ט פ"ש      
             
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1 לשון אנגלית גמרא מתמטיקה אנגלית  
2 מתמטיקה אנגלית גמרא מתמטיקה אנגלית  
3 חינוך גופני מדעים תורה אמנויות גמרא  
4 חינוך גופני היסטוריה תורה אמנויות גמרא  
5 ספרות מדעים היסטוריה נביא משנה  
6 אנגלית נביא מתמטיקה ספרות על כתפי ענקים  
7 לשון עמ"ט/פרטני מתמטיקה משנה חינוך  
8 לשון עמ"ט/פרטני מדעים נביא חינוך  
9 עמ"ט עמ"ט מדעים      
10 עמ"ט עמ"ט        
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1 רעות אנגלית גמרא מתמטיקה אנגלית  
2 מתמטיקה אנגלית גמרא מתמטיקה אנגלית  
3 גמרא רעות סדנא אמנויות חינוך גופני  
4 הרב צחי רעות סדנא אמנויות חינוך גופני  
5 רעות רעות רעות רעות מדעים  
6 אנגלית רעות מתמטיקה רעות מדעים  
7     מתמטיקה      
8            
9            
10            
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1 ספרות מדעים מדעים תורה היסטוריה  
2 ספרות מדעים גמרא תורה גמרא  
3 לשון אנגלית מדעים חינוך גופני אנגלית  
4 לשון אנגלית מדעים חינוך גופני גמרא  
5 מתמטיקה נביא ספרות אמנויות גמרא  
6 מתמטיקה נביא לשון אמנויות היסטוריה  
7 אנגלית משנה מרחב פתוח מתמטיקה חינוך  
8 אנגלית משנה מתמטיקה גמרא חינוך  
9     מתמטיקה      
10            
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1 גמרא תורה ספרות חינוך גופני נביא  
2 גמרא תורה לשון חינוך גופני ספרות  
3 משנה אנגלית מדעים מדעים אנגלית  
4 היסטוריה אנגלית מדעים מדעים גמרא  
5 מתמטיקה לשון משנה אמנויות גמרא  
6 מתמטיקה לשון גמרא אמנויות משנה  
7 אנגלית נביא מרחב פתוח מתמטיקה חינוך  
8 אנגלית היסטוריה מתמטיקה מדעים חינוך  
9     מתמטיקה      
10            
 

מערכת שעות לכתה י'2     עמית רותם

מערכת שעות לכתה ט'3     נתן קופרמן

מערכת שעות לכתה ט'2      יקי בטש

מערכת שעות לכתה ט'1      אסף שץ

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
1 גמרא מדעים מדעים משנה פרשת שבוע
2 גמרא מדעים מדעים משנה היסטוריה
3 נביא אנגלית לשון גמרא אנגלית
4 נביא אנגלית לשון גמרא ספרות
5 מתמטיקה תורה חינוך גופני אמנויות לשון
6 מתמטיקה מדעים חינוך גופני אמנויות ספרות
7 אנגלית היסטוריה מרחב פתוח מתמטיקה חינוך
8 אנגלית תורה מתמטיקה גמרא חינוך
9     מתמטיקה    
10          
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
1 אנגלית היסטוריה מתמטיקה גמרא מדעים
2 אנגלית היסטוריה מתמטיקה גמרא מדעים
3 מתמטיקה מדעים אנגלית לשון משנה
4 מתמטיקה מדעים אנגלית מתמטיקה אנגלית
5 גמרא חינוך גופני נביא נביא תורה
6 ספרות חינוך גופני גמרא גמרא פרשת שבוע
7 תורה לשון גמרא אמנויות חינוך
8 משנה לשון מדעים אמנויות חינוך
9     אזרחות    
10          
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
1 אנגלית גמרא מתמטיקה היסטוריה פרשת שבוע
2 אנגלית גמרא מתמטיקה היסטוריה משנה
3 מתמטיקה אזרחות אנגלית נביא משנה
4 מתמטיקה גמרא אנגלית מתמטיקה אנגלית
5 מדעים לשון גמרא לשון גמרא
6 מדעים לשון ספרות נביא גמרא
7 תורה מדעים חינוך גופני אמנויות חינוך
8 תורה מדעים חינוך גופני אמנויות חינוך
9     מדעים    
10          
 

מערכת שעות לכתה י'1     יוני בשארי

מערכת שעות לכתה י"א1      אייל עומר

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
1 מדעים נתן מתמטיקה נתן מדעים
2 אנגלית נתן מתמטיקה נתן מדעים
3 מתמטיקה נתן אנגלית נתן מדעים
4 מתמטיקה נתן אנגלית מתמטיקה אנגלית
5 נתן נתן נתן נתן חינוך גופני
6 נתן נתן נתן נתן חינוך גופני
7       אמנויות  
8       אמנויות  
9          
10          
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
1 מדעים היסטוריה גמרא מדעים גמרא
2 מדעים היסטוריה היסטוריה מדעים גמרא
3 אנגלית חינוך גופני תורה מגמות מתמטיקה
4 מגמות חינוך גופני תורה מגמות מתמטיקה
5 מגמות לשון שביל ישראל מתמטיקה אנגלית
6 מגמות לשון אנגלית מתמטיקה אנגלית
7 מתמטיקה לשון אנגלית מגמות חינוך
8 מתמטיקה נביא משנה נביא חינוך
9 פסיכולוגיה/פילוסופיה גמרא משנה ספרות  
10 פסיכולוגיה/פילוסופיה גמרא   ספרות  
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
1 מדעים היסטוריה שביל ישרא מדעים גמרא
2 מדעים היסטוריה היסטוריה מדעים גמרא
3 אנגלית משנה חינוך גופני מגמות מתמטיקה
4 מגמות משנה חינוך גופני מגמות מתמטיקה
5 מגמות גמרא גמרא מתמטיקה אנגלית
6 מגמות גמרא אנגלית מתמטיקה אנגלית
7 מתמטיקה חינוך אנגלית מגמות תורה
8 מתמטיקה לשון גמרא ספרות תורה
9 פסיכולוגיה/פילוסופיה לשון ספרות נביא  
10 פסיכולוגיה/פילוסופיה לשון   נביא  
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1 מתמטיקה לשון חינוך גופני מתמטיקה חינוך ספרות
2 מתמטיקה לשון חינוך גופני מתמטיקה חינוך ספרות
3 גמרא נביא היסטוריה מתמטיקה אזרחות סייבר
4 מדעים נביא היסטוריה לשון היסטוריה סייבר
5 מדעים אנגלית אנגלית מדעים מתמטיקה  
6 מדעים אנגלית לשון מדעים מתמטיקה  
7 מגמות היסטוריה תורה מדעים אנגלית  
8 מגמות היסטוריה משנה מגמות אנגלית  
9 מגמות גמרא משנה מגמות    
10 גמרא גמרא תורה מגמות    
 
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1 מתמטיקה חינוך גופני לשון מתמטיקה גמרא חינוך
2 מתמטיקה חינוך גופני לשון מתמטיקה אזרחות גמרא
3 גמרא לשון היסטוריה מתמטיקה חינוך סייבר
4 מדעים לשון היסטוריה גמרא היסטוריה סייבר
5 מדעים אנגלית אנגלית מדעים מתמטיקה  
6 מדעים אנגלית משנה מדעים מתמטיקה  
7 מגמות היסטוריה משנה מדעים אנגלית  
8 מגמות היסטוריה תורה מגמות אנגלית  
9 מגמות נביא תורה מגמות    
10 ספרות נביא ספרות מגמות    
 
 
בית החינוך אמי"ת מודיעין בנים ע"ש סתקר              עמק זבולון 4 מודיעין                   טלפון: 08-6497505                       פקס: 08-9301656