ב"ה
מושגים לזירה 7:
 
 • דטרמיניזם טכנולוגי- דטרמיניזם טכנולוגי היא גישה שפיתחו שני חוקרים קנדיים בשם מרשל מקלוהן והארולד אדמס איניס. לטענתם, להתפתחות של אמצעי התקשורת יש השלכות על המרקם החברתי. כלומר, טכנולוגיית התקשורת קובעת את פני האנושות ומכוונת תהליכים היסטוריים באופן בלתי נמנע. על- פי מקלוהן כל חידוש טכנולוגי (אמצעי תקשורת) מעצב את ההשלכות האישיות והחברתיות, ולא רק התכנים המועברים באמצעותו. ההתפתחות של אמצעי התקשורת משפיעה על ההתנהלות החברתית. האדם אינו יכול למנוע את השינויים הנגרמים בחברה בעקבות התפתחות הטכנולוגיה, וסוג התקשורת מעצב את מבנה החברה.
 • המהפכה האלקטרונית- שם כולל להמצאות שונות: טלגרף, טלפון, רדיו, צילום, קולנוע, טלוויזיה (התפתחות טלקומוניקציה, שידור וכדומה). הטלגרף הוא האמצעי הראשון שניתק את העברת המסרים מהתלות באמצעי תחבורה וממגבלות המהירות שלהם. המהפכה האלקטרונית מאפשרת את הגעת המסרים ממרחקים.
 • המהפכה הדיגיטלית- מהפכה תקשורתית שלה אנו עדים במהלך העשורים האחרונים. המהפכה הדיגיטלית משנה (ותשנה) רבים מתחומי החיים שלנו- הכלכלה, המסחר, התרבות, המדע, אורחות החיים וכדומה.
  המהפכה הדיגיטלית מאופיינת בשלושה תהליכים, לא בהכרח קשורים זה לזה, שהתרחשו במקביל בעשורים האחרונים:
  1. השימוש המתרחב והולך במחשב האישי.
  2. רשת האינטרנט.
  3. הפיכת המידע והתוכן לדיגיטלי (לדוגמה, צילום דיגיטלי ושמירת התמונות המחשב). תהליכים אלו משנים את פני העולם המתועש.
 • מהפכת הדפוס- מהפכה טכנולוגית שנגרמה על ידי המצאת הדפוס המודרני על ידי יוהאן גוטנברג (1450). המצאתו של גוטנברג אפשרה להדפיס המוני ספרים תוך זמן קצר ובעלות נמוכה יחסית, עובדה שהביאה לעלייה משמעותית וממושכת באחוזי האוריינות בקרב הציבור הרחב.  גוטנברג שכלל את הדפוס ופיתח את רעיון "האותיות המיטלטלות" ואת "מכבש ההידוק", ושיפר את הצבע השחור ששימש להדפסה.
 • מאפייני תרבות הדפוס והשפעותיו:
  מאפייני הדפוס:
  1. אחידות- כל הספרים נראים זהים (יתרון גדול בהדפסת מפות).
  2. ארגון מחדש של ידע- דגש על נוחות הקורא ופחות על אסתטיקה, לספרים מתווספים קטלוג, אינדקס, הערות, ביבליוגרפיה.
  3. כוח השימור- הרבה עותקים. עדיפות לכמות על פני איכות.
  4. מתפתח מושג "זכויות יוצרים"- בגלל שבדפוס יש חשיבות לסגנון כתיבה אישי. הפרסום הנרחב מגביר את שאיפת התהילה ("חיי הנצח") של "המחבר" .
  5. תוצר מוגבר ושינויים בצריכה- ריבוי נושאים לדיון, הפצה מורחבת (התפתחה "תקשורת ההמונים").
  השלכות על החברה:
  1. הבלטת ניגודים וריבוי דעות. הרחבת הידע והשיח הציבורי.
  2. הדפוס נתן כוח למעמד הבינוני- שינוי במעמדות.
  3. הכנסייה איבדה את הפיקוח על הטקסטים- האצת תהליך החילון.
  4. התרחבות ההשכלה.
  השלכות על אמנות, דת ומדע:
  1. תקופת הרנסנס.
  2. עליית הפרוטסטנטיות. מרטין לותר אמר: "הדפוס הוא פעולת חסד אלוהית המאפשרת קידום של מילות הכתבים המקודשים". תנ"ך בכל בית, אחידות התנ"ך כתורמת לגיבוש השפות ולעליית הלאומיות.
  3. תרם להתפתחות המדע- תפוצה גדולה אפשרה התפשטות המדע ויותר דיון אקדמאי.
  4. יצר שפה מדעית בתחומים שונים וסמלים מדעיים אחידים.
  5. מעבר מלטינית במדע לשפות יומיומיות.
  השפעות כלכליות:
  1. הדפוס הפך לעסק כלכלי.
  2. תהליכים עתירי עבודה הפכו לעתירי הון.
  3. נוצרו מקומות עבודה סביב הייצור, השיווק וההפצה של הדפוס.
  4. התפתח הווי חברתי סביב בתי הדפוס.
  5. מיסד את הפורמט של חוזים, שטרות הכסף (עו"ד ובנקאים).
  השפעות פוליטיות:
  1. היחס החיובי של השלטון לדפוס השתנה כאשר גורמים אופוזיציוניים התחילו גם הם להשתמש בדפוס.
  2. התפתחה צנזורה והוטלו הגבלות שונות על הכתיבה.
 • מהפכת הכתב- הכתב שימש כמענה לצורך להרחיב את הזיכרון האנושי. מהפכת הכתב אפשרה:
  א. פריצת מגבלות הזיכרון- שימור המידע ללא תלות בזיכרון אפשר לצבור ולגבש את הידע האנושי, להעביר אותו ממקום למקום ולמסור אותו מדור לדור.
  ב. שינוי אורח החשיבה- חיזוק היכולת להתמודד עם גורמים שיטתיים ומופשטים תרמו להתפתחות אינטלקטואלית.
  יש חמישה שלבים בהתפתחות הציורים לכתב סימנים: ההתפתחות נעשתה במטרה להתנתק מהתלות בצורך בציורים מדויקים.
  1. כתב פיקטוגרפי (כתב תמונות): בכתב זה תמונה שווה למציאות, אלו סימנים אייקוניים.
  2. כתב אידאוגרפי (רעיוני): סמלים דיגיטליים המסמלים את המציאות אבל לא דומים למציאות. אחד מהחסרונות של כתב זה הוא שחייבים להיות חלק מהתרבות כדי להבינו.
  3. כתב פונוגרפי (צלילים): סימון צלילים ומילים. לכל מילה מדוברת יש סמל משלה. לדוגמה: תמונה של עין = הקשר בין הציור ובין העצם במציאות הלך והיטשטש עוד כדי כך שנותק הקשר בין הציור ובין העצם במציאות והציור מתקשר לחלוטין למילה בשפה המדוברת.
  4. כתב (פונטי) הברות: סימן = צליל של הברה. מספר הברות מסמל מילה, ופענוח הצליל המדויק תלוי בהקשר.
  5. כתב (פונטי) אלפביתי: כתב לטיני, כתב עברי מנוקד. יש קשר שרירותי בין הסמל ובין ההגייה.
השפעות מהפכת הכתב על האדם
תכונה פירוט
צמצום התלות: בתקשורת אורלית,                         בזיכרון ככלי לאחסון מידע, במפגש פנים אל פנים לשם העברת מידע. הצורך לזכור קבע כאמור את אופי החברה, אופי הדיבור ומאפייני התקשורת בין בני האדם.
הכתב התפתח כגורם מתווך בין בני האדם.
הכתב פונה לעיניים מתבצע תרגום למילים והפעלה של המחשבה
מוביל לשאיפה לשלמות  
טקסטים נובעים במרחב הם אובייקט
הכתיבה מכניסה חשיבה של זמן וחשיבה לוגית דדוקטיבית חשיבה לוגית דדוקטיבית מה ההבדל בין פטיש, מסור, גרזן ובול עץ?
קריאה וכתיבה הם פעולות בדידות שמתבצעות לבד  
לכתב אין תכונות של דיבור אין אינטראקציה, הטעמות, הדגשה...
הכתב הוא מרוחק וללא הקשר מרגע ששחרר את הטקסט אין המחבר מודע לדרכים השונות שבהן הוא מפוענח על ידי פרטים (פיסק).
קריאה וכתיבה דורשים מיומנויות מיוחדות נרכשות על ידי "לימוד מלאכותי"  
דחיית סיפוקים הכתב מעודד לסבלנות
הכתב גורם להתפתחות שפות מיוחדות ומקודשות לשון קודש ,"לשון של שבת" - שפות שלא קיימות בתרבות אורלית
 
 
 • מהפכה טכנולוגית- שינוי וחידוש מהותי ולעיתים קרובות נחרץ ופתאומי. שינוי ביחסי הכוחות בחברה.
 • שינוי טכנולוגי- הרחבת אפשרות השימוש באמצעי התקשורת.  

 
חזרה למבחן בתקשורת על זירות 4-5

בע"ה ביום רביעי הבא ניגש למבחן, להלן כמה שאלות שיעזרו לכם להתכונן למבחן.
חזרה זו אינה תחליף ללמידה בכיתה וכתיבה במחברת, ומי שיסתמך רק עליה עלול לא להצליח במבחן.


זירה 4- חדשות טלוויזיה.

מהי חדשה?
איסוף, דיווח, פרשנות, עריכה והפצה של מידע מן העת האחרונה בנושאים הרלוונטים לציבור הצרכנים של ערוץ התקשורת.
 1. הערך החדשותי נקבע על-פי שישה מדדים, ציין והסבר אותם.
 2. למדנו ארבעה סוגים שונים של חדשות, שניים לפי התוכן ושניים לפי התכנון, ציין והסבר אותם.
 3. אפיונים בדרך הצגת החדשות: החדשות מופקות בתהליך ליקוט ועריכה תחת מערכת אילוצים, מהם ארבעת האילוצים שלמדנו בכיתה?
 4. הדיווח מתבסס על חמשת המ"מים של הסיפור, מהם חמשת הממים? מדוע משתמשים בהם?
 5. ניתן לנתח עימותים חברתיים בחדשות על-פי שלושה ממדים, הסבר את שלושת הממדים
 6. אסכולת קביעת סדר יום, הסבר מהי, ובאילו אמצעים כלי התקשורת משתמשים לפי אסכולה זו.
 7. שרטט את משולש "סדר היום" והסבר כל אחד מיחסי הגומלין שבו.
 8. הַבְנָיָה חברתית של המציאות – הסבר תיאוריה זו.
   
זירה 5- סאטירה
 1. הגדר במילים שלך בצורה כמה שיותר ברורה: מהי סאטירה ומה מייחד אותה מהומור?
 2. מהם הצרכים של הקהל הגורמים לו לצפות בסאטירה?
 3. הסבר את שלושת התיאוריות בחקר ההומור.
 4. מהי "קהילה פרשנית" ומה חשיבותה כאשר אנו ניגשים ליצירת קטע סאטירי?
 5. כיצד הסאטירה משרתת מטרות דמוקרטיות?
 6. הסבר מהי פוליסמיות בעזרת המושגים "טקסט פתוח" ו"טקסט סגור".
 7. מהי השפעת הז'אנר על הפוליסמיות?
 8. מהם דרכי העיצוב של ההומור אותם ננתח?
 9. מהן שלושת הקריאות של הול? הסבר זאת תוך שימוש במונחים "הצפנה" ו"פיענוח".
 
בית החינוך אמי"ת מודיעין בנים ע"ש סתקר              עמק זבולון 4 מודיעין                   טלפון: 08-6497505                       פקס: 08-9301656