ב"ה
חזרה למבחן בתקשורת על זירות צילום עיתונאי, חבות התקשורת וסיקור ידוענים

בע"ה ביום רביעי הבא ניגש למבחן, להלן כמה שאלות שיעזרו לכם להתכונן למבחן.
חזרה זו אינה תחליף ללמידה בכיתה וכתיבה במחברת, ומי שיסתמך רק עליה עלול לא להצליח במבחן.


צילום עיתונאי
 1. הסבר את שבעת  סוגי הצילום הבאים: תיעוד קהילה וצילום דויקן, פפראצי, חובבים, תעמולה, תיעודי, איקוני ומיתוס.
 2. מהם שני הסוגים העיקריים של צילום עיתונאי ומה המאפיינים שלהם?
 3. הסבר את חמשת קני המידה לבחינת הערך התקשורתי של צילום
 4. הסבר את שני השיקולים העיקריים המנחים את העורך בבחירת צילום.
 5. מהם המדדים לבחינת איכות צילום?
 6. מהם שני האופנים בהם מיוצגים "שקופים" בתקשורת?
 7. כיצד אנו מבינים צילום? (מסר דנוטטיבי ומסר קונטטיבי).
 8. הסבר את חמשת מרכיבי עיצוב הפריים המשפיעים על הפרשנות
 9. מה הכוונה בכך שתצלום מתכתב עם יצירה אחרת? תן דוגמא
 10. הסבר: סטודיום, פונקטום, צילום הלם, עייפות מחמלה.
חבות התקשורת
 1. מהם שלושת הערכים הפרופסיונאליים (מקצועיים) של העיתונאי?
 2. הסבר מהו "מסמך נקדי" ומהו תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ואת ההבדלים ביניהם.
 3. מהי מועצת העיתונות? מי ממנה אותה ומי חבר בה?
 4. הסבר: חופש הביטוי, חופש המידע, זכות הציבור לדעת.
 5. מהו פסק דין "קול העם"? פרט את כל הצדדים הנוגעים בו.
 6. מהן ההגבלות על חופש הביטוי ומה הביקורת עליהן?
 7. ציין עבור הגופים הבאים מכח מי הם פועלים ומי חבר בהם: מועצת העיתונות, נציבות תלונות רשות השידור, נציבות תלונות הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו.
סיקור ידוענים
 1. הסבר מהם המתחים בסיקור ידוענים
 2. הסבר כיצד צמחה תופעת הידוענים תוך שימוש במונחים "קפיטליזם צרכני" ו"קפיטליזם רגשי". מה המשמעות של דבר זה לגבי האופן בו הצריכה משפיעה על חיינו?
 3. הסבר מהו התהליך אותו עברו הביוגרפיות עם השנים. (מ"אנשי הייצור" ל"אנשי הצריכה").
 4. השווה בין אופן סיקור ידוענים בז'אנרים השונים (מדור רכילות, ראיון אישי, ביוגרפיה וכו')
 5. הסבר מהי השליטה של הידוען בטקסט והקשר של הז'אנר לכך.
 
בית החינוך אמי"ת מודיעין בנים ע"ש סתקר              עמק זבולון 4 מודיעין                   טלפון: 08-6497505                       פקס: 08-9301656